Hur går ett besök hos en Biopat till?

Det görs en grundlig anamnes där man går igenom symptom, sjukdomshistoria, livsföring med mera.

Analysen görs med hjälp av:
-    Biopatisk kinesiologi.
-    Frekvensapparatur SCIO.
-    Undersökning av akupunkturpunkter i örat.
-    Övriga tester, exempelvis pH-värde.

Analysresultatet utgör sedan underlag för en individuell hälsoplan som kan innehålla:
-    Kostförslag.
-    Balansering med frekvensapparatur SCIO.
-    Förslag på motion, andningsteknik, stresshantering.
-    Näringsterapi, örtmedicin, homeopati, Bachs blomsterterapi med mera. 
 
 

Vid återbesöket efter cirka fyra veckor kartläggs förbättringarna i hälsotillståndet, därefter görs ytterligare balanseringar på kvarvarande problemområden.

Hur många behandlingar som behövs beror på vilket problem man har och hur snabbt kroppen svarar på behandlingen.