LITE OM BIOPATINS HISTORIA

Biopatin utvecklades 1979 av dansken Kurt Winberg Nielsen. Kurt ville ha ett namn på en terapeut som har en bred yrkesutbildning inom den komplementära medicinen inklusive basmedicin. Han tog namnet biopati från orden bios som betyder liv och patos som betyder sjukdom, lidelse.

År 1980 blev systemet etablerat genom Biopatisk Selskab i Köpenhamn. Endast diplomerade biopater får i sin marknadsföring kalla sig biopat och använda biopatins logo. Utbildning i biopati får i Sverige och Finland endast drivas och marknadsföras av Biopatiakademin.